Våra föreläsare

Leif Köldal

Sedan 1995 har Leif levererat högklassig utbildning för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, sjukgymnaster och biomedicinska analytiker. Han har utbildat inom de flesta typerna av hjärtsjukvård såsom exempel EKG, AKS, cirkulationens anatomi, hjärtsvikt, den friska och sjuka hemodynamiken, mm. Leif har även undervisat inom praktiska medicinska bedömning och läkemedelsberäkning, samt under flera terminer utsetts till bästa externa föreläsare på olika sjuksköterskehögskolor i Stockholm.

Veronica Westberg

Veronica är utbildad distriktssköterska sedan 1998, med lång erfarenhet inom kirurgi, primärvård samt ca 10 år som konsultsköterska inom palliativ vård. Har även arbetat som jourhavande distriktssköterska nattetid i glesbygd. Veronica har under flera år ansvarat för primärvårdens fortbildning inom Region Jämtland/Härjedalen.

Birgitta Berg

Birgitta har lång erfarenhet av arbeta med kliniska bedömningar på en distriktssköterskemottagning i Lapplands glesbygd. Genom insikten av att mötet mellan människor är viktigt i vården har Birgitta över åren skaffat sig en bred erfarenhet från kirurgi, medicin, skolhälsovård, företagshälsovård, forskning och vägledning av personalgrupper kring etiska dilemma. Birgitta har kontinuerligt byggt på sina teoretiska kunskaper med vidareutbildningar inom kardiologi, distriktsköterska, vägledare, instruktör inom hjärtlungräddning, GGCP(Grundläggande Good Clinical Practice), motiverande samtal, vägledare inom vård och omsorg samt klinisk bedömning. Idag arbetar Birgitta som distriktssköterska i hemsjukvården, Jokkmokks kommun.