Utbildning

Högkvalitativ utbildning!

Sedan 1995 har Leif Köldal levererat högklassig utbildning för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och läkare.

Nedan följer olika områden Leif undervisat inom. I år har vi dessutom utökat med ytterligare två föreläsare, Veronica Westberg och Birgitta Berg.
Ni kan lära känna oss lite bättre här.

Saknas det ni eftersöker?

Kontakta oss så diskuterar vi.

Vi anpassar utbildningarna efter de som lyssnar.
Vi kan utbilda inom slutenvård, öppenvård, hemsjukvård, mm.

EKG:

 • Grundläggande EKG-tolkning
 • Förmaksarytmier
 • Vanliga arytmier
 • Reentryarytmier
 • Ischemitolkning (Rubbningar i syretillförseln)

Cirkulation:

 • Den friska cirkulationen
 • Patofysiologi kring cirkulationen
 • Förklaringar gällande CVP, MAP, CO, CI, preload, afterload, mm

Allmän kardiologi:

 • Ischemisk hjärtsjukdom – uppkomst, utredning och behandling
 • Hjärtsvikt – uppkomst, utredning och behandling
 • Kardiomyopatier – uppkomst, utredning och behandling
 • Pacemaker, ICD och CRT
 • Farmakologi gällande hjärtmediciner

Hjärt-lung-räddning (HLR):

 • Vuxen-HLR utan hjärtstartare
 • Vuxen-HLR för allmänheten med hjärtstartare
 • S-HLR

Allmän patientkontroll:

 • Klinisk bedömning av hjärta, lungor, hud, buk, mm.
 • Allmän information om diabetestyperna, symtom, behandling, ketoacidos, mm.
 • Allmän information om stroke, symtom, behandling, mm.

Kursledning:

 • Tar hand om det administrativa i samband med kurser

Läkemedelsberäkning:

 • Klarar all typ av läkemedelsberäkning på alla nivåer

Informationsöverföring:

 • SBAR