Leif Köldal AB skriver kontrakt med Symphony gällande studien ALN-AS1-002

Leif Köldal AB skriver kontrakt med Symphony gällande studien ALN-AS1-002. Studiecenter i Sverige är Karolinska universitetssjukhuset och Leif Köldal AB har skrivit kontrakt gällande hembesök till patienter som …