Nu är det 2020 och vi har startat det helägda dotterbolagen LK Medical Education AB. Nu kommer all utbildning gå genom det nya bolaget och vi kommer att utveckla med fler typer av utbildning. Vi kommer satsa på dels vanliga föreläsningar i sal men även satsa mot webben. Återkommer med mer information framöver!