Leif Köldal AB skriver kontrakt med Symphony gällande studien ALN-AS1-002.

Studiecenter i Sverige är Karolinska universitetssjukhuset och Leif Köldal AB har skrivit kontrakt gällande hembesök till patienter som medverkar i studien.