Kliniska prövningar

Sjuksköterska för hembesök i kliniska prövningar

LK Medical är Sverigekontakt för fem olika internationella CRO dvs företag som bedriver hembesök inom kliniska prövningar.

LK Medical koordinerar och utför hembesök för att patienter på ett enklare sätt skall kunna medverka i kliniska prövningar. Vi har ett brett nätverk av sjuksköterskor över hela Sverige och bland dem tar vi fram lämpliga kandidater till att utföra hembesöken. Det är alltid erfarna sjuksköterskor med de specialkunskaper som de olika prövningarna kräver. Det finns möjlighet att göra allt från ta vitralparametrar och blodprover till att administrera IMP samt föra in data i e-CRF på site.

Våra sjuksköterskor är utbildade inom GCP och GDP.

Referenser

Vi har massor med referenser på alla delar av vår verksamhet. Hör av er och vi lämnar gärna ut namn och nummer.

Kontakt

Det går bra att nå mig via telefon, SMS eller e-post.

Mobiltelefon: 076 015 48 83

E-post: leif@lkmedical.com