Visby lasarett

Utbildning inom praktisk medicin i Gävle

Den 21 mars höll LK Medical utbildning inom praktisk medicin för sjuksköterskor för Gävle kommuns sjuksköterskor. Det blev en trevlig dag med bra diskussioner och mycket gott betyg till föreläsaren.

Utbildningsdagar i Visby

Nyss hemkommen från fyra utbildningsdagar i Visby. Utbildningen täckte in EKG, cirkulationsfysiologi, AKS, kronisk och akut hjärtsvikt. Det har varit fantastiskt roligt och ett stort tack till Visby lasarett för att jag …

Summering av föreläsningsuppdrag 2018

En summering av föreläsningsuppdragen 2018 (2017 inom parantes): 12 st tvåtimmarsföreläsningar (19 st), minskning med 37% 9 st halvdagsföreläsningar (6 st), ökning med 50% 24 st heldagsföreläsningar (8 st), …