Karolinska institutet

Summering av föreläsningsuppdrag 2018

En summering av föreläsningsuppdragen 2018 (2017 inom parantes): 12 st tvåtimmarsföreläsningar (19 st), minskning med 37% 9 st halvdagsföreläsningar (6 st), ökning med 50% 24 st heldagsföreläsningar (8 st), …