Medicinska studier

Sjuksköterska för hembesök i medicinska studier

LK Medical är Sverigekontakt för tre olika internationella företag som bedriver hembesök inom medicinska studier. Kontakta mig gärna så berättar jag mer.

LK Medical koordinerar hembesök för att patienterna på ett enklare sätt skall kunna medverka i medicinska studier. Jag har ett brett nätverk av sjuksköterskor över hela Sverige och bland dem tar jag fram lämpliga kandidater till att utföra hembesöken. Det är alltid erfarna sjuksköterskor med de specialkunskaper som de olika studierna kräver. Det finns möjlighet att göra allt från ta kontroller, blodprover till att de intravenösa infusioner. Kontakta mig gärna om du vill veta mer.


Kontakt

Det går bra att nå mig via telefon, SMS eller e-post.

Mobiltelefon: 076 015 48 83

E-post: leif@lkmedical.com

Du hittar ett kontaktformulär här…


Referenser

Vi har massor med referenser på alla delar av vår verksamhet. Hör av er och vi lämnar gärna ut namn och nummer.