Utbildning och uthyrning inom sjukvård

Posts from the ‘Förtroendeuppdrag’ category

Leif Köldal, ny styrelseledamot i STIMDI

STIMDI, Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för Människa-Dator-Interaktion, har utsett Leif Köldal till ny styrelseledamot de kommande två åren. Huvudsakligt ansvarsområde kommer vara STIMDIs webbplats. URL: www.stimdi.se