Utbildning och uthyrning inom sjukvård

Kravspecifikation för webbplats på RKH

Kravspecifikationen för webbplatsen på Röda Korsets Högskola växer fram. Jag har tillsammans med Johan Olofsson på RKH träffat representanter för de olika fokuspunkterna på skolan några gånger. Vi har även haft möten med studenter.

Arbetet skall mynna i en sida som är enkel och snabb. Det skall lyfta och visa den kompetens och det engagemang som finns på skolan. Det skall vara enkelt och snabbt att hitta det som kommande studenter och nuvarande studenter mest eftersöker.

Fokus ligger även på att visa upp den framstående forskning som bedrivs. Skolans professor i omvårdnadsforskning är mycket engagerad i detta arbete.

Kravspecifikation version 0.4 har nu gått iväg till webbyrån. Viktigt möte med webbyrån nästa vecka och sen siktar vi på att ha en fullständig kravspecifikation klar innan jul.

Hälsning Leif