Utbildning och uthyrning inom sjukvård

Utbildning på Röda Korsets Högskola

Jag har nu haft fyra halvdagar med utbildning för termin 3 på sjuksköterskeskolan, Röda Korstes Högskola. Utbildningsdagar har varit 23-24/8 och 27-28/8. Vi har pratat om cirkulationens hemodynamik och hjärta- och kärlsjukdomar. I paketet om hjärt- och kärlsjukdomar ingick riskfaktorer, symtom, diagnos, behandling, egenvård och sekundärprevention.