Utbildning och uthyrning inom sjukvård

Hösttermin på Röda Korsets Högskola

På sensommaren (jag vill inte kalla det höst) så är det dags för undervisning på Röda Korsets Högskola. Vi har en löpande överenskommelse gällande sjuksköterskeskolan termin 3 med undervisning och hjärt-och kärlsjukdomar. Hittills har vi alltid haft halvklass (ca 40 st studenter) men pga tidsbrist så måste jag ha dem i helklass till hösten. Dynamiken blir inte densamma, men det går förhoppningsvis bra ändå. Det blir en heldag och två halvdagar.