Utbildning och uthyrning inom sjukvård

Hemma

LK Medical är ett konsultbolag som hjälper dig med tjänster inom sjukvård eller sjukvårdsundervisning du inte kan eller vill ta hand om själv.

Utbildning –Läs mer…

”Leif, kan inte du hålla alla föreläsningar? Alla föreläsningar på hela programmet?” /student på sjuksköterskeprogram

”Leif, jag har gått sammanlagt tre år på gymnasiet och fem år på högskolan, och detta var den bästa föreläsning jag någonsin varit på!” /sjuksköterska på Praktikertjänst

Den mesta utbildningen är inom hjärtsjukvård eller läkemedelsberäkning, men diskuterar gärna andra områden. Utbildningen kan vara några timmar upp till flera veckor.


Uthyrning till vårdavdelning –Läs mer…

Alla former av sjuksköterskeuppdrag levereras. Det kan vara privata boenden, avdelningsarbete eller hembesök. Det kan vara patientvård. Det är inga problem att resa var som helst i Sverige.


Medicinska studier –Läs mer…

Vi levererar tjänster såsom hembesök inom medicinska studier. Vi utför det arbete som annars utförs på sjukhusets forskningsavdelning, men patienten behöver inte åka till sjukhuset!…det är bättre att undervisa än tillrättavisa…